Da Kamal sta da Jamal day by Fazal Hadi Hadi


Ghazal
Fazal Hadi Hadi

Da Kamal sta da Jamal day
Chy me zra Halal Halal day

Chy ye za da Paan Ghulam kram
Sta da ghundi zani Khaal day

Ka nazoona we no khair day
Kho Ghuror la kho Zawal day

Di Akhtar bandi ba poye sham
Hum Akhtar day hum Wisal day

Bi la ta na yo Saat hum
Sta Hadi bandi yo Kaal day

Sta yadoona rawaregi... by Ikram Ullah Gran


Ghazal
Arwakhad Ikram ullah Gran

Sta yadoona rawaregi ka sta heer shom
Za da khpale meeni ghegi na chaper shom

Da manzil pa negha lar rata dewal shwe
Za dashtono zangalono na rateer shom

Da jongare azadi ba pake bayelam
Da khobono shesh mehal ki ka rageer shom

Yo wajood wom kho chy taa dana wana kram
Laka tukham pa watan khor shoma deer shom

Da insan jama ki pat daranda khayem
Za pa daghe mujrimano ki rashmeer shom

Sta kosi ta kho pa pato stargo laarrm
Za da khpal cham pa koso ki teer o beer shom

Muslihat la chy da jabbar darta na zam
Grana! aqal la dushman shom zra la khair shom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...