Showing posts with label Khalid Pashton. Show all posts
Showing posts with label Khalid Pashton. Show all posts

Zma ashna yuwazi ta pore... by Khalid Pashton


Ghazal

Khalid Pashton


Zma ashna yuwazi ta pore mehdoda na da
Da zhwand kisa saba bega pore mehdoda na da

Sok trena ze ao sok razi sa ajeba dastor day
Dagha dunya gora pa cha pore mehdoda na da

Pa nawe shakal ki ba bya bya ratokegi gula
Sta da wajod loba fana pore mehdoda na da

Zrona wretegi jaragani we dardona lare
Da eshq kisa tashe pore mehdoda na da

Da tajassus pa har parao rata wakht dasy wel
Daa da tyari dashta ranra pore mehdoda na da

Dery khaday na insan kala kala hum ojare
Khwakhe youwazi pa khanda pore mehdoda na da
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...