Nasiha! Zaka me pa zra... by Usman Ali Usman


Ghazal
Usman Ali Usman

Nasiha! Zaka me pa zra pore newale Janan
Hagha Khudai na bakhe chy bal ta ye bakhale Janan

Khudai khabar maa raza kawe, ka na bal cha la ye wre?
Bya da Gulab da boti gul rashokawale Janan

Nan pa ghantol, redi, gulab, sharrsham khpal makh patawe
Khaqa! khabar shay nan me bya gulshan ta tlay Janan

Sehra ba pejani khpal kor kaly ba na pejani
Da cha da las, da cha da gwato chy watale Janan

Za ka zaregam tre ka mram pre no pa zay pre mrama
Zma d yo Ah sara der der jaredale Janan

Laka chy charta sok hussain gadegi stare na she
Zma da zra pa warsho dasy gadedale Janan

Manam Wa'aza! sta da horo ao ghilmano kesi
Kho da Usman pa naseeb khukale Janan

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...