Da Kamal sta da Jamal day by Fazal Hadi Hadi


Ghazal
Fazal Hadi Hadi

Da Kamal sta da Jamal day
Chy me zra Halal Halal day

Chy ye za da Paan Ghulam kram
Sta da ghundi zani Khaal day

Ka nazoona we no khair day
Kho Ghuror la kho Zawal day

Di Akhtar bandi ba poye sham
Hum Akhtar day hum Wisal day

Bi la ta na yo Saat hum
Sta Hadi bandi yo Kaal day

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...