Showing posts with label Dr Israr. Show all posts
Showing posts with label Dr Israr. Show all posts

"Sta Da Zwani Sta Da Khukala De Pake" by Dr Israr

Sta Da Zwani Sta Da Khukala De Pake
Ghazal Zama, Khabare Sta De Pake

Pa De Gulshan Bande Nom Cha Aekhay Day
Nakhe Kho Tole Da Sehra De Pake

Dase Mazhab Day Ragad Shwe Ashna
Da Pukhtano Wajal Rawa De Pake

Zama Ao Sta Pa Bagh Ki Hes Nashta Day
Sa Da Lala Sa Da Mama De Pake

Dase Watan Ke Peda Shwe Yo Mong
Khalqa! Jannat Ta Tlal Werya De Pake

Pa De Bazaar Ki Doday Na she Munday
Ka Th Barood Akhle Bala De Pake

Da De Israr Weena Ta Ghwag Ma Nesay
Nakhe Pakhe Da Lewantya De Pake

Dr Israr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...