Showing posts with label Shah Nawaz Baqir. Show all posts
Showing posts with label Shah Nawaz Baqir. Show all posts

Da Muhabbat da akhiri had... by Shah Nawaz Baqir

Ghazal

Shah Nawaz Baqir


Da muhabbat da akhiri had pa hisar ki yama
Taasara nast yama ao sta pa intezar ki yama

Ka rana opokhte no nom ye rala hum na razi
Za chy warokay raloy shwe pa kom khar ki yama

Zma da weni da har saski pase garzi khkare
Zakhmi margha yam tre pat shwe pa chinar ki yama

Tora tyara da, da khpal zaan na mi hum wera kegi
Khalak weda, warona band ao za pa laar ki yama

Wajod mi ro ro khatmwe rabandi leki tarekh
Baqira! cha dasy tao kare pa parkar ki yama
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...