Preda chy wrana she da dunya - by Tair Zaland


Ghazal

Tair Zaland


Preda chy wrana she da dunya
Bya di wadana she da dunya

Daryaba! Gheg ki ba ye wakhle?
Ka dar rawana she da dunya

Pa zra las kegdi, she war pa zra
Chy be darmana she da dunya

Zulfi khware ka, zra me gora
Dasy preshana she da dunya

Kre ba bya sa, khabar tre na yem
K pati cha na she da dunya?

Asman ki stori, she pa khanda
Stare stomana she da dunya

She chy khkara pa ayena ki
Dera hairana she da dunya

Zra me she morr, qayamat rayad she
Dumra arzana she da dunya

Shwe warkhata, aman tre ghware
Kha mehrabana she da dunya

Khushbo, ranra da zulfo rawra
No ba rokhana she da dunya

Ghag da Tair chy sta pa khwala she
No ghazalkhwana she da dunya

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...