Da Kamal sta da Jamal day by Fazal Hadi Hadi


Ghazal
Fazal Hadi Hadi

Da Kamal sta da Jamal day
Chy me zra Halal Halal day

Chy ye za da Paan Ghulam kram
Sta da ghundi zani Khaal day

Ka nazoona we no khair day
Kho Ghuror la kho Zawal day

Di Akhtar bandi ba poye sham
Hum Akhtar day hum Wisal day

Bi la ta na yo Saat hum
Sta Hadi bandi yo Kaal day

Sta yadoona rawaregi... by Ikram Ullah Gran


Ghazal
Arwakhad Ikram ullah Gran

Sta yadoona rawaregi ka sta heer shom
Za da khpale meeni ghegi na chaper shom

Da manzil pa negha lar rata dewal shwe
Za dashtono zangalono na rateer shom

Da jongare azadi ba pake bayelam
Da khobono shesh mehal ki ka rageer shom

Yo wajood wom kho chy taa dana wana kram
Laka tukham pa watan khor shoma deer shom

Da insan jama ki pat daranda khayem
Za pa daghe mujrimano ki rashmeer shom

Sta kosi ta kho pa pato stargo laarrm
Za da khpal cham pa koso ki teer o beer shom

Muslihat la chy da jabbar darta na zam
Grana! aqal la dushman shom zra la khair shom

Chy pa shar na kegi... by Sania Arman


Ghazal
Sania Arman

Chy pa shar na kegi, pa shor na kegi
Da zra khabare de, pa zor na kegi

Meena ki Grana! da pakhto khabare
Pa tuhmat na she, pa peghor na kegi

Zama la de zaya, nor lare charta
Sta da cham khalko sara, nor na kegi

Da khaar bala ranga bala khabare
Zma nor dalta, kale kor na kegi

Judai dasy swazale yema
Chy os me his wera da Oor na kegi

Nasiha! Zaka me pa zra... by Usman Ali Usman


Ghazal
Usman Ali Usman

Nasiha! Zaka me pa zra pore newale Janan
Hagha Khudai na bakhe chy bal ta ye bakhale Janan

Khudai khabar maa raza kawe, ka na bal cha la ye wre?
Bya da Gulab da boti gul rashokawale Janan

Nan pa ghantol, redi, gulab, sharrsham khpal makh patawe
Khaqa! khabar shay nan me bya gulshan ta tlay Janan

Sehra ba pejani khpal kor kaly ba na pejani
Da cha da las, da cha da gwato chy watale Janan

Za ka zaregam tre ka mram pre no pa zay pre mrama
Zma d yo Ah sara der der jaredale Janan

Laka chy charta sok hussain gadegi stare na she
Zma da zra pa warsho dasy gadedale Janan

Manam Wa'aza! sta da horo ao ghilmano kesi
Kho da Usman pa naseeb khukale Janan

Khafa yema da deri Majbori... by Karan Khan

Ghazal
Karan Khan

Khafa yema da deri Majbori na darta jaram
Qasam day ka da Gham ya da Khadi na darta jaram

Pa khpal Watan ki wrak yema da khpal kali ao kora
ya Khudaya! da ogde Musafari na darta jaram

Ta charta ye Janana! ta zma na sa khabregi?
pa loy Afghanistan ki da Karghi na darta jaram

Lmonz zaanla kom Rabba! kho dua Watan la ghwaram
Pa nemo nemo shpo da Badamni na darta jaram

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...